esball国际平台客户端-esball国际app

esball国际平台客户端-esball国际app

关闭

温室气体储层工具(G-res):技术文档

下载发布

本文件详细描述了如何在G-res工具中定义和计算水库蓄水净温室气体足迹的简单概念方程的每个组成部分.

隐私政策